Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 16 czerwca 2024
Imieniny: Alina, Aneta, Justyna
pochmurno
22°C

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kłodzinie

Wójt Gminy Mieścisko ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 43/4 w Kłodzinie
§ 1. Przedmiot przetargu
1) lokal nr 4 znajduje się w budynku mieszkalnym 4-lokalowym nr 43 w Kłodzinie,
2) działka nr 95/3 obręb geodezyjny Kłodzin II,
3) księga wieczysta gruntu nr PO1B/00044702/1, a lokalu PO1B/00063091/3
nie obciążone hipotecznie,
4) udział 188/1520 w gruncie o powierzchni 0,1031 ha,
5) na dzień wizji lokalnej teren zabudowany murowanym budynkiem mieszkalnym,
6) zgodnie z planem miejscowym działka oznaczona jest jako 13MN/U - tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej
7) sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz tereny uprawiane rolniczo,
8) dojazd drogą gruntową,
10) łączna powierzchnia użytkowa 18,80 m2,
§ 2. Cena wywoławcza nieruchomości - 43.000,00 zł.
§ 3. Wadium – 5.000,00 zł.
§ 4. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 12 października 2023 roku o godzinie 9:00
w Urzędzie Gminy Mieścisko, 62-290 Mieścisko, pl. Powstańców Wlkp. 13 pokój
nr 18.
§ 5. Warunki udziału w przetargu
Do przetargu mogą przystąpić podmioty, które wpłaciły wadium:
1) wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Gminy Mieścisko nr rachunku:
72 9065 0006 0030 0300 0231 0002 do dnia 9 października 2023 roku,
2) za datę wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej
rachunek bankowy,
3) w tytule wpłaty należy podać numer budynku i lokalu,
4) wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet nabycia nieruchomości,
5) wadia pozostałych uczestników przetargu zostają zwrócone zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
§ 6. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

1. Dowód tożsamości, a w przypadku osoby reprezentującej podmiot, który wpłacił
wadium stosowne pisemne upoważnienie do reprezentowania mocodawcy zawierające
dane osobowe reprezentującej i reprezentowanej, włącznie z numerami dowodów
osobistych. Upoważnienie podlega opłacie skarbowej 17,00 zł.
2. Dowód wpłaty wadium.
§ 7. Dodatkowe informacje:
1. Do ceny sprzedaży nieruchomości nie zostanie doliczony podatek VAT.
2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ugn upłynął dnia
04.08.2023 r.
§ 8. Uwaga:
1. Przed przystąpieniem do przetargu można zapoznać się z dokumentacją dotyczącą
sprzedawanej nieruchomości.
2. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z nabyciem
nieruchomości, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia
do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator
przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
3. Ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu lub jego
unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów, niezwłocznie podając
tę informację do publicznej wiadomości.
4. Dodatkowe informacje można uzyskać w tutejszym Urzędzie (pokój nr 10), lub
telefonicznie (061) 429 80 38.

Wójt Gminy Mieścisko
/-/Przemysław Renn

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.