Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 12 lipca 2024
Imieniny: Jan, Wera, Brunon
pochmurno
21°C

Centram Integracji Cudzoziemców w Wielkopolsce

1 marca 2022 roku otwieramy Centra Integracji Cudzoziemców w:

 • Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 25/12, tel. 887 063 112, e-mail: info.cicpoznan@rops.poznan.pl,
 • Kaliszu, ul. Nowy Świat 13, tel. 887 069 112, e-mail: info.cickalisz@rops.poznan.pl,
 • Koninie, ul. Chopina 23B, tel. 887 067 112, e-mail: info.cickonin@rops.poznan.pl,
 • Lesznie, Aleje Jana Pawła II 12, tel. 887 068 112, e-mail: info.cicleszno@rops.poznan.pl,
 • Pile, Aleja Powstańców Wlkp. 75/13, tel. 887 066 112, e-mail: info.cicpila@rops.poznan.pl.

Centra Integracji Cudzoziemców są kompleksową formą pomocy dla migrantów i migrantek przebywających w Wielkopolsce, zakładającą holistyczne wsparcie w ich środowisku lokalnym. Jego funkcjonowanie polega na skupieniu w jednym miejscu różnorodnych usług społecznych. W obecnej sytuacji Centrum Integracji Cudzoziemców pełni funkcję punktu informacyjnego. Już w najbliższym czasie oferta będzie obejmowała – zależnie od zgłaszanych potrzeb – m.in.:

 • prowadzenie punktu informacyjnego, w którym migrantki i migranci uzyskają niezbędne informacje w zakresie różnych aspektów związanych z życiem codziennym w Polsce,
 • organizację kursów języka polskiego i kursów adaptacyjnych,
 • wsparcie doradców międzykulturowych,
 • wsparcie prawne i psychologiczne,
 • zajęcia animacyjne i integracyjne dla dzieci i dorosłych,
 • rozwój kompetencji zawodowych,
 • kampanie społeczne i działania na rzecz społeczności lokalnej,
 • dodatkowo planowane są także szkolenia międzykulturowe dla kadry pomocy i integracji społecznej.

Zapraszamy migrantki i migrantów do kontaktu z naszymi Centrami. Więcej informacji w zakładce informującej o projekcie.

UA
1 березня 2022 року відкриваємо Центри Iнтеграції Iноземців в:

 • Центр Iнтеграції Iноземців в Познанi, ul. Nowowiejskiego 25/12, tel. 887 063 112, e-mail: info.cicpoznan@rops.poznan.pl,
 • Центр Iнтеграції Iноземців в Калішi, ul. Nowy Świat 13, tel. 887 069 112, e-mail: info.cickalisz@rops.poznan.pl,
 • Центр Iнтеграції Iноземців в Конінi, ul. Chopina 23B, tel. 887 067 112, e-mail: info.cickonin@rops.poznan.pl,
 • Центр Iнтеграції Iноземців в Лешнi, Aleje Jana Pawła II 12, tel. 887 068 112, e-mail: info.cicleszno@rops.poznan.pl,
 • Центр Iнтеграції Iноземців в Пілi, Aleja Powstańców Wlkp. 75/13, tel. 887 066 112, e-mail: info.cicpila@rops.poznan.pl.

Центри Iнтеграції Iноземців надають комплексну форму допомоги для мігрантів та жінок мігранток, які перебувають у Великопольскому воєводстві, включаючи в себе всесторонню підтримку їх у локальному середовищі. Його функціонування покладається на концентрації різних соціальних послуг в одному місці. У зв’язку з теперішньою ситуацією Центр Інтеграції Іноземців виконує функції інформаційного пункту.
Вже найближчим часом пропозиції будуть включати- залежно від заявлених потреб – у тому числі:

 • Ведення інформаційного пункту, де жінки-мігрантки тa мігранти отримують необхідну інформацію про різні аспекти повсякденного життя в Польщі,
 • організація курсів польської мови та курсів адаптації,
 • підтримка міжкультурних радників,
 • юридична та психологічна підтримка,
 • анімаційні та інтеграційні заходи для дітей та дорослих,
 • розвиток професійних компетенцій,
 • cоціальні кампанії та заходи для місцевої громади,
 • крім того, планується міжкультурний тренінг для працівників соціальної допомоги та інтеграції.

Запрошуємо мігрантів та жінок мігранток звертатися до наших Центрів.

RUS
1 марта 2022 rода открываем Центры Интеграции Иностранцев в:

 • Центр интеграции иностранцев в Познани, ul. Nowowiejskiego 25/12, tel. 887 063 112, e-mail: info.cicpoznan@rops.poznan.pl,
 • Центр інтеграції іноземців в Калішi, ul. Nowy Świat 13, tel. 887 069 112, e-mail: info.cickalisz@rops.poznan.pl,
 • Центр интеграции иностранцев в Лешне, Aleje Jana Pawła II 12, tel. 887 068 112, e-mail: info.cicleszno@rops.poznan.pl,
 • Центр интеграции иностранцев в Конине Centrum Integracji Cudzoziemców w Koninie, ul. Chopina 23B, tel. 887 067 112, e-mail: info.cickonin@rops.poznan.pl,
 • Центр интеграции иностранцев в Пиле Centrum Integracji Cudzoziemców w Pile, Aleja Powstańców Wlkp. 75/13, tel. 887 066 112, e-mail: info.cicpila@rops.poznan.pl.

Центры интеграции иностранцев представляют комплексную форму помощи для мигрантов и мигрантек находящихся в Великопольском воеводстве, предполагая всестороннию поддержку их в локальной среде. Эго функционирование полагается на концентрации различных социальных услуг в одном местею. В сложившейся ситуации Центр Интеграции Иностранцев выполняет функции информационного пункта. В ближайшем будущем функции будут включать – в зависимости от заявленных потребностей – в том числе:

 • запуск информационного пункта, где мигранты и мигрантки получают необходимую информацию о различных аспектах, связанных с повседневной жизнью в Польше,
 • организация курсов польского языка и курсов адаптации,
 • поддержка межкультурных консультантов,
 • юридическая и психологическая поддержка,
 • анимационные и интеграционные мероприятия для детей и взрослых,
 • развитие профессиональных компетенций,
 • социальные кампании и мероприятия для местного сообщества,
 • дополнительно запланировано межкультурное обучение для сотрудников социальной помощи и интеграции.

Приглашаем мигрантов обращаться в наши Центры.

EN
March 1st, 2022, we are opening the Centers for Integration of Foreigners in:

 •  Poznań – Center for Integration of Foreigners in Poznań, ul. Nowowiejskiego 25/12, tel. 887 063 112, e-mail: info.cicpoznan@rops.poznan.pl,
 • Kalisz – Center for Integration of Foreigners in Kalisz, ul. Nowy Świat 13, tel. 887 069 112, e-mail: info.cickalisz@rops.poznan.pl,
 • Konin – Center for Integration of Foreigners in Konin, ul. Chopina 23B, tel. 887 067 112, e-mail: info.cickonin@rops.poznan.pl,
 • Leszno – Center for Integration of Foreigners in Leszno, Aleje Jana Pawła II 12, tel. 887 068 112, e-mail: info.cicleszno@rops.poznan.pl,
 • Piła – Center for Integration of Foreigners in Piła, Aleja Powstańców Wlkp. 75/13, tel. 887 066 112, e-mail: info.cicpila@rops.poznan.pl.

Centers for Integration of Foreigners are a comprehensive form of assistance for migrants staying in Wielkopolska, providing holistic support in their local environment. The idea of the Centers is to concentrate various social services in one place. In the current situation, the Center for Integration of Foreigners acts as an information point. Soon – depending on the reported needs – the offer will include:

 • running an information point where migrants will receive the necessary information on various aspects related to everyday life in Poland,
 • organization of Polish language courses and adaptation courses,
 • support of intercultural advisers,
 • legal and psychological support,
 • animation and integration activities for children and adults,
 • development of professional competences,
 • social campaigns and activities for the local community,
 • additionally, intercultural trainings for social assistance and integration staff are also planned.

We invite migrants to contact our Centers.

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.