Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 16 czerwca 2024
Imieniny: Alina, Aneta, Justyna
pochmurno
22°C

Budżet Państwa

 

Plakat_2_OPSWWW2024 

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Mieścisku w roku 2024 realizuje zadanie w ramach wieloletniego  rządowego  programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 dofinansowany ze środków budżetu państwa.
Na realizację Programu Gmina Mieścisko otrzymała dofinansowanie w wysokości: 62 810,13 zł
Całkowita wartość: 97 810,13 zł

Miasto i Gmina Mieścisko w roku 2024 przystąpiła po raz kolejny do realizacji  wieloletniego rządowego programu  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.  Program  finansowany jest  z dotacji celowej budżetu  państwa w ramach dofinansowania  zadania oraz ze środków  własnych budżetu miasta i gminy.

Cel Programu

Głównym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia poprzez zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom  i młodzieży z rodzin o niskich dochodach, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji oraz objęcie pomocą  osób dorosłych o niskich dochodach, zwłaszcza starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

 Zadania realizowane w ramach programu

 W roku 2024 w ramach realizacji Programu pomocą objęte  zostaną:

- dzieci  i młodzież w wieku szkolnym w okresie nauki szkolnej w formie opłacania w szkołach i przedszkolach „jednego dania gorącego” – obiadu,

-  osoby dorosłe zwłaszcza starsze, chore lub niepełnosprawne   i samotne w formie  świadczenia pieniężnego w postaci zasiłków celowych  na zakup   posiłku  lub żywności bądź w formie świadczenia rzeczowego w  postaci produktów  żywnościowych. 

Pomoc  udzielana będzie nieodpłatnie w przypadku spełnienia kryterium dochodowego w wysokości 200% kryterium, o którym  mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Grupa docelowa

 Grupę docelową  stanowią dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniowie do czasu  ukończenia  szkoły  ponadpodstawowej oraz osoby dorosłe w szczególności starsze,  chore, niepełnosprawne i samotne  znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

 W ramach przyjętego  przez Radę Gminy Mieścisko programu osłonowego pomocą na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola objęte zostaną również, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dzieci do czasu podjęcia nauki  w szkole podstawowej oraz  uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej, które nie spełniają kryterium dochodowego, ale wyrażają chęć zjedzenia posiłku.

 Przewidywane efekty

Realizacja  Programu „Posiłek w szkole i w domu” będzie wpływać na  ograniczenie zjawiska niedożywienia, poprawę poziomu życia rodzin o niskich dochodach, poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz  przyczyni się do kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.

 


Informacja o wysokości dofinansowania w ramach projektu dofinansowania posiłku w szkole w latach 2019-2023 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku

realizuje zadania w ramach Programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023,

finansowanego z dotacji celowej budżetu Państwa

Na realizację Programu w roku 2023 Gmina Mieścisko otrzymała:

Dofinansowanie w wartości: 128 626,26 zł

Całkowita wartość: 167 626,26 zł

 

Gmina Mieścisko w roku 2023 przystąpiła po raz kolejny do realizacji  wieloletniego rządowego programu  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.  Program  finansowany jest  z dotacji celowej budżetu państwa w ramach dofinansowania  zadania oraz ze środków własnych budżetu gminy.

Cel Programu

Głównym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia poprzez zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym z rodzin o niskich dochodach, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji oraz udzielenie pomocy osobom dorosłym o niskich dochodach.

Zadania realizowane w ramach programu

W roku 2023 w ramach realizacji Programu pomocą objęte zostaną:

-        dzieci i młodzież w wieku szkolnym w okresie nauki szkolnej w formie opłacania w szkołach i przedszkolach posiłków - „jednego dania gorącego”, a w przypadku zamknięcia placówek oświatowych w formie świadczeń pieniężnych w postaci zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności,

-        osoby dorosłe zwłaszcza starsze, chore lub niepełnosprawne i samotne w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności bądź w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Pomoc udzielana będzie nieodpłatnie w przypadku spełnienia kryterium dochodowego w wysokości 200% kryterium, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowią dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej oraz osoby dorosłe w szczególności starsze, chore i niepełnosprawne znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

W ramach przyjętego przez Radę Gminy Mieścisko programu osłonowego pomocą na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola objęte zostaną również, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniowie do czasu ukończenia  szkoły  ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, które nie spełniają kryterium dochodowego, ale  wyrażają chęć  zjedzenia posiłku.

Przewidywane efekty

Realizacja Programu „Posiłek w szkole i w domu” będzie wpływać na ograniczenie zjawiska niedożywienia, poprawę poziomu życia rodzin o niskich dochodach, poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz przyczyni się do kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.

Plakat_2023_OPS2WWW 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku

realizuje zadania w ramach Programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023,

finansowanego z dotacji celowej budżetu Państwa

Na realizację Programu w roku 2023 Gmina Mieścisko otrzymała:

Dofinansowanie w wartości: 60 453,31 zł

Całkowita wartość: 99 453,31 zł

 

Gmina Mieścisko w roku 2023 przystąpiła po raz kolejny do realizacji  wieloletniego rządowego programu  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.  Program  finansowany jest  z dotacji celowej budżetu państwa w ramach dofinansowania  zadania oraz ze środków własnych budżetu gminy.

Cel Programu

Głównym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia poprzez zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym z rodzin o niskich dochodach, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji oraz udzielenie pomocy osobom dorosłym o niskich dochodach.

Zadania realizowane w ramach programu

W roku 2023 w ramach realizacji Programu pomocą objęte zostaną:

  • dzieci i młodzież w wieku szkolnym w okresie nauki szkolnej w formie opłacania w szkołach i przedszkolach posiłków - „jednego dania gorącego”, a w przypadku zamknięcia placówek oświatowych w formie świadczeń pieniężnych w postaci zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności,
  • osoby dorosłe zwłaszcza starsze, chore lub niepełnosprawne i samotne w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności bądź w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Pomoc udzielana będzie nieodpłatnie w przypadku spełnienia kryterium dochodowego w wysokości 200% kryterium, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowią dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej oraz osoby dorosłe w szczególności starsze, chore i niepełnosprawne znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

W ramach przyjętego przez Radę Gminy Mieścisko programu osłonowego pomocą na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola objęte zostaną również, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniowie do czasu ukończenia  szkoły  ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, które nie spełniają kryterium dochodowego, ale  wyrażają chęć  zjedzenia posiłku.

Przewidywane efekty

Realizacja Programu „Posiłek w szkole i w domu” będzie wpływać na ograniczenie zjawiska niedożywienia, poprawę poziomu życia rodzin o niskich dochodach, poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz przyczyni się do kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.

 

Plakat - Posiłek w szkole i w domu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku

realizuje zadania w ramach Programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023,

finansowanego z dotacji celowej budżetu Państwa

Na realizację Programu w roku 2022 Gmina Mieścisko otrzymała:

Dofinansowanie w wartości: 129 000,00 zł

Całkowita wartość: 165 000,00 zł

 

Gmina Mieścisko w roku 2022 przystąpiła po raz kolejny do realizacji  wieloletniego rządowego programu  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.  Program  finansowany jest  z dotacji celowej budżetu  państwa w ramach dofinansowania  zadania oraz ze środków własnych budżetu gminy.

Cel Programu

Głównym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia poprzez zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym z rodzin o niskich dochodach, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji oraz udzielenie pomocy osobom dorosłym o niskich dochodach.

Zadania realizowane w ramach programu

W roku 2022 w ramach realizacji Programu pomocą objęte zostaną:

dzieci i młodzież w wieku szkolnym w okresie nauki szkolnej w formie opłacania w szkołach i przedszkolach posiłków - „jednego dania gorącego”, a w przypadku zamknięcia placówek oświatowych w formie  świadczeń pieniężnych w postaci zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności,

osoby dorosłe zwłaszcza starsze, chore lub niepełnosprawne i samotne w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności bądź w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów  żywnościowych.

Pomoc udzielana będzie nieodpłatnie w przypadku spełnienia kryterium dochodowego w wysokości 150% kryterium, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowią dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej oraz osoby dorosłe w szczególności starsze, chore i niepełnosprawne znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

W ramach przyjętego przez Radę Gminy Mieścisko programu osłonowego pomocą na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola objęte zostaną również, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniowie do czasu ukończenia  szkoły  ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, które nie spełniają kryterium dochodowego, ale  wyrażają chęć  zjedzenia posiłku.

Przewidywane efekty

Realizacja Programu „Posiłek w szkole i w domu” będzie wpływać na ograniczenie zjawiska niedożywienia, poprawę poziomu życia rodzin o niskich dochodach, poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz przyczyni się do kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.

 

Plakat z w ramach Programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku

realizuje zadania 

finansowanego z dotacji celowej budżetu Państwa

Na realizację Programu w roku 2021 Gmina Mieścisko otrzymała:

Dofinansowanie w wartości: 115 000,00 zł

Całkowita wartość: 149 000,00 zł

 

Cel Programu

Głównym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia poprzez zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym  z rodzin o niskich dochodach, które wychowują się  w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji oraz udzielenie pomocy osobom dorosłym  o niskich dochodach.

Zadania realizowane w ramach Programu

W roku 2021 w ramach realizacji Programu pomocą objęte zostaną:

- dzieci  i młodzież w wieku szkolnym w okresie nauki szkolnej w formie opłacania w szkołach i przedszkolach posiłków - „jednego dania gorącego”, a w przypadku zamknięcia placówek oświatowych w formie  świadczeń pieniężnych w postaci zasiłków celowych na zakup posiłku  lub żywności,

-osoby dorosłe zwłaszcza starsze, chore lub niepełnosprawne i samotne w formie  świadczenia pieniężnego w postaci zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności bądź w formie świadczenia rzeczowego w  postaci produktów  żywnościowych. Pomoc  udzielana będzie nieodpłatnie w przypadku spełnienia kryterium dochodowego  w wysokości 150%  kryterium, o którym  mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowią dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniowie doczasu  ukończenia  szkoły  ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej  oraz  osoby  dorosłe w szczególności  starsze,  chore i niepełnosprawne znajdujące się w sytuacjachwymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

W ramach przyjętego przez Radę Gminy Mieścisko programu osłonowego pomocą na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola objęte  zostaną również, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dzieci do czasu podjęcia nauki  w szkole podstawowej, uczniowie do czasu ukończenia  szkoły  ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, które nie spełniają kryterium dochodowego, ale  wyrażają chęć  zjedzenia posiłku.

Przewidywane efekty

Realizacja  Programu „Posiłek w szkole i w domu” będzie wpływać na  ograniczenie zjawiska niedożywienia, poprawę poziomu życia rodzin o niskich dochodach, poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz  przyczyni się  do kształtowanie właściwych nawyków  żywieniowych.

 

Pliki do pobrania:

Posiłek w szkole i domu OPS 2023 zmiana.pdf
Format: pdf, 249.01 kB
Posiłek w szkole i domu OPS 2023.pdf
Format: pdf, 249.74 kB
Posiłek w szkole i domu OPS 2022 zmiana.pdf
Format: pdf, 235.71 kB
Posiłek w szkole i domu OPS 2022.pdf
Format: pdf, 237.01 kB
Posiłek w szkole i domu OPS.pdf
Format: pdf, 233 kB
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.